TARIEVEN EN VOORWAARDEN

KOSTEN:
Kantoorkosten

Briefwisseling (brieven, faxen en mails): 12 euro per brief. Kosten opening en afsluiting dossier: vaste forfait van 50,00 euro. Fotokopie: 0,30 euro per kopie. Verplaatsingskosten: 0,50 euro per kilometer. Deze tarieven zijn exclusief BTW.

Andere kosten, zoals deurwaarderskosten, vertalingskosten, kosten deskundigen dienen steeds rechtstreeks betaald te worden aan de deurwaarder, vertaler of deskundige.
ERELOON:

Voor een eerste consultatie wordt 75 euro aangerekend.

Tarieven voor behandeling van de zaak :
principieel 125 - 175 euro per uur.

Deze tarieven zijn indicatief en exclusief B.T.W.


Ereloon per prestatie is overeen te komen bij het eerste consult. Hiernavolgende berekeningswijzen kunnen worden gehanteerd:

vergoeding per uur: een bedrag per uur verleende diensten;
vergoeding naargelang de waarde van de zaak: een percentage op de in geld bepaalbare waarde van de zaak;
vergoeding naar de aard van de zaak: een vast bedrag per prestatie of reeks prestaties. In zaken van familierecht bestaat de mogelijkheid om pro deo op te treden indien men hiervoor in aanmerking komt (voor de inkomstengrenzen zie op www.advocaat.be).


VOORWAARDEN:

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald.


OVEREENKOMST :
Overeenkomst tussen advocaat en private client
WEBDESIGN: THEISLAND.BE