KRISTIN DE ROECK
BOB VAN PUT

Kristin DE ROECK

STUDIES

Licentiaat in de Rechten (UIA 1991)
Bijzondere licentie in het economisch recht (ULB 1993)

PROFESSIONEEL

Advocaat aan de balie te Antwerpen sedert 1 oktober 1992
+ Generalist met voorkeur voor burgerlijke en handelsrecht.
Plaatsvervangend Vrederechter bij het Vredegerecht van het achtste kanton Antwerpen

TALENKENNIS

Nederlands - Frans - Engels

WEBDESIGN: THEISLAND.BE